Børn & unge

Børn & unge

I København Vineyard tror vi på, at børn og unge har en åndelighed på lige fod med voksne og på, at vi alle er kendt af Gud og kan kende og tjene Ham.

Vi forsøger at skabe en kirke, hvor der er plads til børn og unge og hvor de oplever, at de bliver set og er en del af et større fællesskab.

Vi har Børnekirke, Young Grapes, Teen Training og Vineyard UNG for børn og unge fra 2-18 år. Læs mere om det via boksene herunder.

København Vineyard B&U
Støt kirkens arbejde blandt børn og unge ved at melde dig ind i vores forening, KVBU.

Børnekirke

Hver søndag for alle børn fra 2-12 år.

Young Grapes

Mad, hygge, leg og snak om Gud for dig, der går i 6. – 9. kl.

Teen Training

Forløb for unge i konfirmationsalderen.

VINEYARD UNG

En gruppe for dig som er i gymnasiealderen.

Go top