Hvad er København Vineyard?

Velkommen i fællesskabet

Vi er en kirke, som ønsker at du må opleve dig inkluderet, inspireret og involveret.

København Vineyard er en evangelisk frikirke med samme trosgrundlag som folkekirken. Vi forsøger sammen at udforske, hvordan troen på Jesus er relevant i vores hverdag og i dagens Danmark.

Vi tror, den bedste måde at udforske troen på Jesus på er i fællesskab med andre. Vi mødes derfor både til gudstjenester om søndagen og i netværksgrupper i ugens løb.

Vi er en kirke, som ønsker at være til for andre end os selv. Derfor prøver vi at tjene København igennem forskellige sociale projekter.

INTERNATIONAL BEVÆGELSE
København Vineyard er en del af en international bevægelse med Vineyard-kirker i hele verden. Kirkerne i Danmark samarbejder med kirkerne i de øvrige nordiske lande i fællesskabet Vineyard Norden. Sammen mødes vi til en årlig konference kaldet Vineyard Nordic Summit og en årlig sommercamp i Sverige.

Læs mere om vores kendetegn på vineyardnordic.org eller i “Hvad er Vineyard” (På engelsk fra Vineyard USA).

Go top