Inspiration til livet med Gud

- hjemme og i fællesskab

Vores håb med denne ressource er at inspirere til livet med Gud gennem åndelige discipliner. Livet med Gud leves både personligt og i fællesskab, og derfor har vi beskrevet seks forskellige åndelige discipliner, som kan praktiseres både alene og sammen med andre.
 
I skrivende stund er hele verden udfordret af Covid-19 pandemien, og det kan udfordre både vores personlige og åndelige liv. Derfor har vi udformet denne ressource som en inspiration til, hvordan du kan leve livet med Gud i en tid, hvor det personlige og fælles liv kan være udfordret.
 
Disciplin kan lyde tungt og hårdt, og når vi taler om de åndelige discipliner, er disciplin i sig selv heller ikke målet. Det er midlet. Målet er at være tilstede i Guds nærvær og forvandles derefter, så vi ligner Jesus mere og mere. Målet med åndelig disciplin er at erfare friheden i Jesus.
 
Vi er forskellige som mennesker, og derfor oplever vi også at Gud møder os på forskellige måder. Det kan være godt at prøve noget nyt, men fungerer det ikke, vil vi opmuntre dig til at give slip og gribe ud efter en anden disciplin. Vær nådig mod dig selv og accepter det, som henholdsvis virker og ikkevirker for dig.

Åndelige discipliner

Tilbedelse

Tilbedelse er det naturlige udtryk for hvad der er i centrum af vores liv. Tilbedelse er at leve og gøre alt her i livet til ære for Gud; spise drikke, le, elske, vaske op – når du gør det til Guds ære, så er det tilbedelse. Dét at være en tilbeder, og at elske Gud, er Guds største befaling. 5. Mos 6:5: ”Du skal elske Herren din Gud, af hele dit hjerte, med alle dine tanker, med hele dit liv og al din styrke.”

Tilbedelse derhjemme
Hvis du ønsker at finde akkorderne og bruge de sange vi synger i kirken, så skriv til maria@vineyard.dk.
Hvis du ikke spiller et instrument, er der masser af gode lovsange, du kan lytte til og synge med på.
Her er nogle sange, som udspringer af vores eget kirkefællesskab, og fællesskabet i Vineyard Norden:
– Spotify, “I Return To The Cross (live from Cph Vineyard)”
– Vineyard Nordic Worship på Spotify
– Vineyard Nordic Worship på YouTube
 

Gudstjeneste
Tilbedelse fylder meget i vores gudstjenester, og vi ønsker at vores tilbedelse skal være kendetegnet af intimitet, integritet, tilgængelighed og forventning til Gud. Læs mere om gudstjenesterne her.

Bøn

Bøn

Bøn er samtale med Gud, og Jesus inviterer os til at bede ærlige og enkle bønner. Jesus har sagt: "Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord." (Matt. 6,7).
 
Fadervor som model for bøn
Tag dig god tid til at bede Fadervor én sætning ad gangen. Efter hver sætning kan du tilføje dine egne sætninger. Fx "Fadervor – Tak Gud, at jeg kan være dit barn. Du som er i himlene – …"
 
Bed salmerne
Salmernes bog er én stor samling af menneskers bønner til Gud. Salmerne kan være en hjælp til at formulere vores egne bønner, og vi kan evt. tage de bønner, som rører noget i os og vende det til vores egen bøn.
  
Bed med Vineyard
Hver torsdag kl. 20.00-21.00 er der bøn i kirkens kælder. Alle er velkomne!
 
Yderligere inspiration
"24/7 prayer" har udviklet en inspirationsside med idéer til 30 måder at bede på.

Bibel

Bibel

Biblen er én stor fortælling, og mange har oplevet, hvordan Biblens fortælling, er blevet deres egen. ”Guds ord vender ikke virkningsløst tilbage” (Es. 55,11)
 
Lectio Divina
Lectio Divina er en læsemetode, hvor man inviterer Helligånden til at tale gennem læsningen. Man udvælger en kort bibeltekst, som man læser flere gange. Her er en yderligere vejledning til, hvordan man kan arbejde med denne praksis.
 
Læseplan
Hvis man ønsker at læse større dele af Biblen enten tematisk eller kronologisk, kan det være en fordel at følge en læseplan. Her er nogle bud på gode læseplaner:

  • YouVersion (en app til telefonen)
  • Bible in one year (en app til telefonen)
  • Lektionarium: http://ekumeniskakommuniteten.se/lektionarium/. Denne bibellæseplan er bygget op således, at man læser en lille del fra Det gamle testamente, en lille del fra et af evangelierne samt en lille del fra det af brevene i Det nye testamente. Man kan ikke komme bagud i denne læseplan, da man læser det stykke der hører til dagen. Derfor er planen god til at få læst lidt hver dag, og skal ikke bruges til at slå sig selv i hovedet. Lektionarium er samlet på et kloster i Bose, Norditalien.

 
Yderligere inspiration

  • Stille Stunders morgenandagt (Kan findes på spotify og podcast apps)

Stilhed og meditation

Meditation og stilhed handler om at lytte til Guds stemme og handle på den. Jesus selv søgte at være stille for at mødes med Gud: "Ganske tidligt, mens det endnu var helt mørkt, stod Jesus op, og han gik bort og ud til et øde sted og bad dér." (Mark. 1,35)
 
Stilhed
Stilhed kan søges på mange måder. Det vigtigste er, at vi fjerner os fra det, som kan forhindre os. Det kan være, at vi skal slukke vores telefon, sætte os på en bænk eller gå en tur. Undlad at lytte til musik eller podcast i din stilleperiode.
Mens du er stille: Lyt til dit indre, vær opmærksom på dine følelser og tanker og vend det med Gud.
Det kan være en god idé at sætte en tidsramme for, hvor længe du vil være stille – og pas på med at være overambitiøs. Du kan altid starte med at sætte dig 2 minutter i en stol om morgenen.
 
"Examen"
Målet er at blive bevidst om sine erfaringer gennem dagen og opmærksom på, hvor Gud har været tilstede. Der er 4 trin i "examen": Genspil, tilbed, omvendelse, genstart.
 
Du kan finde yderligere inspiration i dette dokument (engelsk)
– udviklet af 24/7
 
Pilgrimsvandring
Levendevand.dk har skabt en podcast, der fungerer som vejledning til pilgrimsvandring. Vi har alle godt af at få luftet både krop og sjæl, så sæt denne podcast i ørerne og tag en pilgrimsvandring sammen med en, der samler vores tanker, mens vi vandrer. Podcasten danner rammerne omkring refleksion og stilhed, mens du går en tur i byen eller i naturen, så du kan vende styrket tilbage til hverdagen. Du kan finde podcasten her.
 
Yderligere inspiration
Horsens Valgmenighed har lavet projektet "Tag form", som er en inspiration til de åndelige discipliner. Denne handler om meditation

Medvandring

Medvandring

Vi har alle brug for venner, vi kan dele liv og tro med. Jesus sendte fx altid sine disciple ud i par, og han har lavet, at ”hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt i blandt dem” (Matt. 18,20).

Netværksgrupper
I København Vineyard har vi adskillige netværksgrupper, fordi vi tror på, at det er vigtigt at have nogen at følges med gennem livet. I netværksgrupperne deler vi tro og liv og beder for hinanden. Du kan læse mere her

Tjeneste

Tjeneste

Når vi tjener Gud og mennesker, tror vi på, at vi også kan erfare mere af Guds kærlighed i vores eget liv.
 
Tjen København
Vi har flere forskellige projekter, hvorigennem vi ønsker at tjene vores by, København.
Du kan læse mere her.
 
Tjen din nabo
Vær en næste for din nabo/kollega/ven. Vær opmærksom på de behov, der er omkring dig og vær åben for, hvordan Gud leder dig til at tjene mennesker omkring dig.
 
Bøn for andre
John Wimber, som stiftede Vineyard, lavede en lettilgængelig model for, hvordan man kan bede for hinanden.
Du kan læse mere om det her: – 5 step prayer model fra John Wimber
– En anden idé kan være at lave en bedeliste over dem, du beder for hver dag

Go top