ERFA

Træning og sparring for netværksledere

Erfaringsudveksling og ledertræning

Erfa er en forkortelse for erfaringsudveksling. Erfa-fællesskabet består af en mindre gruppe af ledere, som sparrer med hinanden om gruppernes trivsel og fremtid. Det kan bl.a. dreje sig om vision og vækst eller gruppedynamik og konflikthåndtering, og ikke mindst om at spotte og træne nye ledere.
Erfa skaber rammerne for, at den enkelte leder kan tænke over sin egen og gruppens videre udvikling.
Netværksteamet inddeler netværkslederne i et erfa-fællesskab og udpeger en erfa-leder, som faciliterer møderne. Du kommer altid i samme erfa-gruppe som din medleder, så I kan reflektere sammen.

Erfa-sparring

Alle erfa-grupper mødes 1 gang pr. halvår til et sparringsmøde.
På det halvårlige erfa-møde med netværksgruppelederne kan et indhold f.eks. se sådan ud:

1. Beskriv formål for mødet: At sparre med hinanden og be for hinanden.
2. Rundesnak om hver gruppe: vision, muligheder, udfordringer og nye ledere.
3. Bøn for hinanden og grupperne.

Erfa-lederen melder tilbage til netværksteamet efter andet erfa-møde med hensyn til nye grupper og nye ledere – dels for at sikre, at alle nye grupper bliver tilføjet til netværksboardet i kirkesalen og hjemmesiden, og dels for at byde nye ledere velkomne og invitere dem til netværksrelaterede arrangementer.

Erfa-social

Erfa-lederen står for at samle alle grupperne i erfa-fællesskabet til et socialt arrangement. F.eks. kan man tage på skovtur i Dyrehaven eller holde en fest i kirken.
Formålet med de sociale arrangementer er, at vi som kirke lærer hinanden at kende på kryds og tværs i mellemstore fællesskaber, ligesom det er et oplagt sted at tage venner og naboer med til.

Erfra-lederen opfordres til at planlægge dette arrangement i samarbejde med netværksgruppelederne i gruppen – eller helt lade en af dem stå for det. Pointen er, at vi mødes og i et lidt større inkluderende fællesskab.

Brug for mere info?

Er du erfa-leder, netværksleder eller bare interesseret og har nogle spørgsmål, så kontakt endelig Anne (anneaagaard@vineyard.dk) eller Vera (veraksj@gmail.com) – vi vil elske at svare på spørgsmål:)

Go top