Bøn

Få inspiration til bøn:
Forbøn er en vigtig del af en netværksgruppeaften i Vineyard. Her skabes et trygt og fortroligt rum, hvor vi kan lægge det, som tynger, bekymrer eller fylder, frem for Gud, og hvor vi giver plads til, at vi kan møde Gud.

Værdier for bøn:
Bøn gør en forskel. Vi tror, at Gud har omsorg for os og kan gribe ind i vores hverdag og forandre os og de omstændigheder, vi er i. Vores bøn er med til at forløse Guds kraft. Det er vigtigt at minde hinanden om – og praktisere. I netværksgruppe er der modsat til gudstjeneste mulighed for, at hver enkelt kan give og modtage forbøn.

Forbøn i klassisk netværksggruppe:
Bøn i netværksgruppen handler i høj grad om at skabe et trygt, inkluderende rum, hvor alle får plads og mulighed for at give og modtage forbøn. For at sikre fortrolighed og have mere tid til, at alle kan komme med bønneemner, er det en god ide at dele netværksgruppen op i mindre bønnegrupper med tre-fire personer i. Ønsker du mere åbenhed, kan du med fordel dele netværksgruppen op i mænd og kvinder. Sørg for, at der i hver gruppe er mindst én, der er fortrolig med forbøn.

Bed gerne personligt for hver enkelt i gruppen. En ad gangen. Alternativt – og især ved tidspres – kan alle dele bedeemner, hvorefter I beder samlet i plenum, enten hele netværksgruppen sammen eller i de mindre bønnegrupper.

Gode retningslinjer:
– Bed konkret. Spørg for eksempel: Hvad ønsker du, at Gud skal gøre i dit liv?
– Undgå at give gode råd. Fokuser på at bede.
– Vis omsorg og vær nærværende. Der deles ofte følsomme og personlige udfordringer.
– Opmuntre til at bede og dele – men sørg for at alt er frivilligt.
– Giv plads til, at der kan deles ord, billeder og opmuntringer fra Gud.

Go top