Fængselbesøg

Besøgsven for en indsat

Livet bag tremmer er ofte meget ensomt, og rigtig mange indsatte afsoner deres straf uden besøg fra venner og familie. I Vineyard vil vi gerne række ud til dem, som ikke har så mange at tale med. Både fordi vi har lyst, men også fordi vi tror på, vi er kaldet til det.
Jesus siger i Mattæus 25: “For jeg var syg og i fængsel, og I besøgte mig. (…) Hvad I har gjort for en af mine mest oversete brødre, har I gjort for mig!”.

Kunne du tænke dig at være besøgsven for en indsat, eller bare høre mere om, hvad det vil sige at være besøgsven, er du meget velkommen til at kontakte Brian.

Brian Pilgaard
fampilgaard@mail.dk

Go top